Tarieven

Duurder uit?
U bent altijd vrij in de keuze door wie u de uitvaart laat verzorgen of welke Ritueel begeleider/Uitvaartspreker u wenst in te huren.
De kosten voor de uitvaartspreker worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Ik ben Ritueel begeleider/uitvaartspreker voor iedereen. Daarin maak ik geen onderscheid in achtergrond, leeftijd, overtuiging, omstandigheden e.d.
Hooguit zal het verschil maken in de accenten die ik, samen met u, leg. Uitvaart is maatwerk.

Ik heb ervaring in het begeleiden van uitvaarten van kinderen en in die van volwassenen van diverse leeftijden.

Ik lever het volledige pakket voor het samenstellen van een afscheidsdienst, hierin zit het eerste huisbezoek, het opstellen van het levensverhaal, aanleveren van overige teksten voor de dienst, tussentijds contact via telefoon en/of mail, de uitvoering op de dag zelf.

Rots in de branding tijdens de laatste levensfase. Hierin zit het schrijven van het levensverhaal, het adviseren m.b.t. het maken van herinneringen, bijvoorbeeld contact leggen met fotograaf, vervullen van de laatste wens, begeleiding tijdens het maken van de afscheidsdienst, het zoeken naar rituelen etc.

 

  • Voor het begeleiden en leiden van een uitvaart als Ritueel begeleider/spreker, inclusief het voorbereidend gesprek aan huis (tussentijds telefoon- en emailcontact, eventueel tussentijds huisbezoek) breng ik in rekening: €450, excl. BTW.
    Reiskosten zijn tot 20 km inclusief. Indien gewenst kom ik graag nog een keer langs voor een nagesprek.
  • Kosten voor begeleiding in de laatste levensfase bedragen €65.00 per uur exclusief BTW.
    Hierin zit het schrijven van het levensverhaal, het adviseren m.b.t. het maken van herinneringen, bijvoorbeeld contact leggen met fotograaf, bloemist, uitvaartondernemer, begeleiding tijdens het maken van de afscheidsdienst, het zoeken naar rituelen etc.
  • Eventuele kosten voor aanschaf van voorwerpen nodig bij het uitvoeren van een ritueel, zijn niet bij de kosten inbegrepen en worden apart gefactureerd.